HJEM BLI MEDLEM TRENINGSTIDER NYHETER ARKIV RESULTATER FORBUND KART

 

BRUKSINSTRUKS FOR REVHIHOLEN PISTOLBANE

 1. Banen er åpen for skyting mandag til lørdag i tidsrommet 0800 til 2100.
  Søndager og helligdager er det ikke tillatt å bruke banen (stevner og kurs i klubbens regi er unntatt).

 2. Banen kan kun benyttes av medlemmer av Gjøvik pistolklubb, samt Politiet, HV og NROF på de avtalte tidspunkter.

 3. Medlemmer i Gjøvik Pistolklubb kan medføre gjester, medlemmet er da ansvarlig for gjestenes bruk av banen.
  Andre som måtte ønske å bruke banen må skriftlig ta kontakt med styret i Gjøvik pistolklubb for å avtale brukstillatelse.

 4. Ved organisert trening er det skyteleder som bestemmer skyteprogram og lignende. Skyteleders anvisninger skal følges.

 5. Skyting er ikke tillatt dersom kulefang ikke er synlig fra standplass grunnet mørke, tett tåke e.l.

 6. Våpentyper tillatt brukt på banen begrenses av klubbens og tilsluttede særforbund skyteprogrammer, samt avtaler med evt. samarbeidspartnere (se pkt. 2).

 7. Ved skyting på fallfigurer og stålmål er det kun tillatt å bruke ammunisjon med blykule eller lettmantlet (f.eks. Rainier el. Frontier).
  Maks anslagsenergi på 700 joule (se eksempler under).

  DVS. AT HELMANTLET MAGNUMAMMUNISJON OG RIFLEKALIBERE IKKE ER TILLATT !

 8. Hørselsvern er påbudt å bruke for alle som oppholder seg på banen under skyting.
  Vernebriller er påbudt for alle skyttere ved skyting på stålmål og anbefales for evt. tilskuere.

 9. Skyting skal foregå i former som er relevante for programmer/grener som er representert i Norge gjennom nasjonale forbund,
  eller som følger av bruksavtalen med styret i Gjøvik pistolklubb. Det er forbudt å skyte mot flasker, blikkbokser o.l.

 10. Alkohol og andre rusmidler må ikke nytes på banen. Berusede personer har ikke tilgang til banen.

 11. Personer som utviser uforsiktighet på banen, påfører banen og dens installasjoner unødvendige skader
  eller på annen måte setter sitt eget eller andres liv i fare kan bli bortvist fra banen. I grovere tilfeller vil forholdet bli anmeldt.

 12. Er det mer enn en skytter på banen skal en fungere som skyteleder.
  Skyteleder skal kjenne innholdet i denne instruksen samt sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for den skytegren som utøves.
  Ved tilfeldig skyting er dette et krav til den enkelte skytter.

 13. Før banen forlates skal banen ryddes og det skal spesielt påses at det ikke ligger igjen noen form for skarp ammunisjon.
  Rester etter klistrelapper og ødelagte skiver samles i avfallsdunk. Standplassen feies for hylser, og disse samles i egen avfallsdunk.

 14. Ved tilfeldig skyting må skytteren selv holde det nødvendige skivemateriell.

 15. Ved skyting på 25m skal skivemateriell plasseres i skivevenderanleggets skivestativer eller plasseres på sidene utenom beskyttelsesvoll på 25 m.
  Beskyttelsesvollen på 25m SKAL IKKE benyttes som oppheng for skiver eller kulefang.

HÆRVÆRK PÅ BANEN OG BRUDD PÅ DENNE INSTRUKS VIL BLI ANMELDT!

 

Større feil og mangler meldes snarest til Gjøvik pistolklubb.

Navn og telefonnummer vil være oppslått på standplass.

 

For styret i GPK

Trond Are Svartbekk

Formann

 

EKSEMPLER PÅ ANSLAGSENERGI

KALIBER

.223 Rem

9x19mm

.38 Spes.

.357 Mag.

.44 Spes.

.44 Mag.

45 ACP

45 Colt

Kulevekt, g (gr.)

3,6 (55)

8 (124)

10,2 (158)

11,7(180)

14,3(220)

15,6(240)

13(200)

16,2(250)

Hastighet (m/s) v/ munning

1022

379

310

358

289

380

317

293

Energi (Joule) v/ munning

1880

575

490

750

597

1126

653

695

 

 

 

 

 

Alle eksempler er fra Vihtavuori ladetabeller med blykule, unntatt .223 som er mantlet.

Hastighet2 x kulevekt i gram/ 1000 / 2 = Joule (Eksempel 9x19mm: 379 x 379 x 8 / 1000 / 2 = 575 )