HJEM BLI MEDLEM TRENINGSTIDER NYHETER ARKIV RESULTATER FORBUND KONTAKTINFO

 

Forbund som Gjøvik PK er tilsluttet og brukere AV anlegget

Tilsluttede forbund

 

NSF - Norges Skytterforbund

Gjøvik PK har utendørsanlegg for 25 meter baneskyting og feltskyting med pistol. Pistolskyting er den største av alle fagretningene i Norges Skytterforbund og er en helårsidrett som utøves både inne og ute, sommer og vinter, men aktiviteten er størst i sommerhalvåret. Norge har flere dyktige pistolskyttere som har vunnet internasjonale mesterskap.

Dersom du vil begynne i en pistolklubb, må du gjennomgå et begynnerkurs (sikkerhetskurs) før du kan bli medlem. De fleste klubber arrangerer disse kursene flere ganger i året, og nesten alle klubber disponerer en del utlånsvåpen til bruk på kursene og under opplæringsperioden etterpå.

Det er først når man har vært medlem i seks måneder at man kan søke politiet om ervervstillatelse.

Følgende øvelser skytes med pistol: Grovpistol 25 m - Standardpistol 25 m - Silhuettpistol 25 m - Fripistol 50 m - Luftpistol 10 m - Finpistol 25 m - Hurtigpistol, fin 25 m -  Hurtigpistol, grov 25 m - Feltpistol, varierende avstand (5 - 70 m) - Spesialfelt, varierende (maks 200 m) - Precision Pistol Competition (PPC har flere pistol-/ revolverklasser)

De seks første øvelsene er internasjonale øvelser. Hurtigpistol, feltpistol og spesialfelt er nasjonale øvelser som også utøves i andre nordiske land, PPC utøves nasjonalt og internasjonalt.

NSF har programmer for nasjonale og internasjonale programmer (ISSF) for pistol, våpentyper spenner fra luftpistol til magnumrevolver. De har også programmer for rifle, lerdue og viltmål.

En beskrivelse av pistolregler med nasjonale tilleggsbestemmelser og programmer finner du på sidene til NSF


 

    DSSN - Dynamisk Sportsskyting Norge

Dynamisk Sportsskyting Norge er IPSC's representant her i Norge og er norske utøveres talerør ovenfor IPSC og norske myndigheter.
De mange pistolklubbene/lagene i Norge som utøver denne skyteform er tilsluttet DSSN.
Våpen som blir brukt er pistol, revolver og rifle, i utlandet brukes også hagle.
Dynamisk skyting er en sport som krever mye av utøverne i form av konsentrasjon og selvdisiplin.
Målsetningen for skytterne er å blande presisjon, kraft (gjelder ammunisjon, ikke fysisk styrke) og hurtighet til en vinnende kombinasjon.
Før en skytter kan delta på stevner i dynamisk skyting må vedkommende gjennomføre og bestå et eget godkjenningskurs.
I tillegg til den grunnleggende våpenopplæringen som Politiet krever for erverv av håndvåpen.

Beskrivelse av regler og programmer finner du på sidene til DSSN


 

SWS - Scandinavian Western Shooters

SWS er et norsk skytterforbund godkjent av Justisdepartementet, som administrerer medlemsklubber eller andre klubber og lag som har gruppe med westernskyting på sitt program.
Westernskyting er en skytegren der deltakerne konkurrer med våpen mest kjent som de som ble brukt til å ”temme den ville vesten”; single action revolvere, lever action rifler og dobbeltløper-, pumpe- (pre 1899) og lever action hagler. Skyteoppgavene er konstruert og inspirert av ”den ville vesten”.
Deltakerne konkurrerer i skyteoppgaver der man bruker inntil 4 våpen, og det skytes på stål- og/eller pappsilhuetter. Det konkurreres basert på en kombinasjon av tid og treffsikkerhet.
Det unike ved denne sporten er bruk av westernantrekk. Hver deltaker må velge et skytteralias passende for en rolleperson eller yrkesgruppe fra slutten av 1800-tallet eller westernfilm, og kle seg i passende westernantrekk.

                   

Beskrivelse av regler og programmer finner du på sidene til SWS


Norsk Svartkruttunion

Norske svartkruttskyttere er organisert gjennom organisasjonen Norsk Svartkruttunion (NSU) som ble stiftet i 1983. NSU er et godkjent skytterforbund og fungerer som en paraplyorganisasjon for de enkelte skytterklubber og lag rundt omkring i Norge. NSU er tilsluttet Muzzle Loading Association International Committee (MLAIC) og Muzzle Loading Association Scandinavian Committee (MLASC). Det skytes etter skytereglement fastsatt av MLAIC på de organiserte stevnene. NSU har også egne nasjonale klasser som er laget rundt mye benyttede militære og sivile våpen i Norge fra midten til slutten av 1800 tallet. Her kan også patronvåpen benyttes, men patronene må være ladet med svartkrutt.

Perkusjon svartkruttrevolver

Mer informasjon finner du på sidene til NSU


 

Brukere

 

NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund

Norske Reserveoffiserers Forbund er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. Det er 58 lokale avdelinger og 7300 medlemmer.
NROF’s formål er å styrke Norges forsvar, fremme forsvarsviljen og ivareta reserveoffiserenes kompetanse for videre tjeneste i Forsvarets organisasjon og totalforsvaret. Forbundet har gjennom hele sin 116 år lange historie, tilpasset seg endrede forsvarsstrukturer og på den måten forblitt relevant og troverdig.
Det er spekteret i aktiviteter som gjør NROF unikt. Aktivitetene skal dekke flere hensikter:
1. De skal være målrettet mot å vedlikeholde og utvikle reservens kompetanse og på den måten bidra til at de fyller oppgaver i Forsvaret
2. De skal være et tilbud til dem som ønsker å vedlikeholde forholdet til Forsvaret gjennom konkrete handlinger
Aktivitetene i NROF spenner vidt. Fysisk aktivitet som militær idrett og skyting er en kjernevirksomhet som på mange måter fungerer som limet i Forbundet.

Mer informasjon finner du på sidene til NROF


HV - Heimevernet

HV har bruksrett til anlegget og har også bidratt økonomisk og materielt, bla. med vendeskiveanlegget som brukes i dag.
De bruker banen ved øvelser og til kurs av mannskaper.

Under okkupasjonen av Norge i 1940 oppsto de første tankene i nyere tid om å organisere et heimevern.​​
Heimevernet (HV) ble etablert i Stortingsmelding nr. 32 som ble lagt fram og vedtatt av Stortinget 6. desember 1946.
Denne siste datoen regner HV selv som sin grunnleggelsesdato.

Mer informasjon finner du på sidene til HV


Andre forbund (ikke tilsluttet)

Norges Metalsilhuettforbund

Metallsilhuett kom til Norge i 1978, da det første stevnet ble arrangert på Løvenskioldbanen i Oslo. Skyteformen fikk raskt fotfeste og bredte seg sakte men sikkert over hele landet. Norges Metallsilhuettforbund ble stiftet i 1981. Etter en omlegging fra personlig medlemskap til medlemskap gjennom klubber, ble NMF i 1993 godkjent av Justisdepartementet som skytterorganisasjon.

Mer informasjon finner du på sidene til NMF