HJEM BLI MEDLEM TRENINGSTIDER NYHETER ARKIV RESULTATER FORBUND KONTAKTINFO

 

Grasrotmidler drypper stadig inn...

 

2009 4 412   kroner   
2010 5 695   kroner
2011 6 071   kroner
2012 8 337   kroner
2013 7 925   kroner
2014 8 154   kroner
2015 9 105   kroner
2016
19 013 kroner
2017
19 803 kroner
2018
22031  kroner

Tusen takk for støtten så langt!Aktivitetskrav for pistolskyttere

Klipp fra rundskriv 2009/009 fra 1. juli 2009

For å kunne erverve nye våpen i dag gjelder:

3.5.1.2 Øvelses- og konkurranseskyting

For å kunne erverve og inneha våpen til øvelses- og konkurranseskyting må søkeren etter våpenforskriften § 13 kunne fremlegge medlemskort fra lokal(t) skytterlag/-klubb samt startkort, startlisens eller medlemskort fra de(n) av Justisdepartementet/ Politidirektoratet godkjente skytterorganisasjon(er) som vedkommende har tilknytning til. Det gis kun tillatelse til å erverve våpen som tillates brukt innenfor organisasjonens programmer. Det skytterlag/-klubb søkeren er medlem av, må videre ha skyting med det omsøkte våpen på programmet. Det er således ikke tilstrekkelig å vise til lokale programmer som er utarbeidet av den enkelte lokale skytterklubb/-lag for å kunne erverve våpen, skyteprogrammet må være administrert av skytterorganisasjonen.

For deg som tidligere har vært aktiv står følgende:

Utdrag fra: 3.5.1.2.2 Presisering av behovskravet i våpenloven § 7 tredje ledd – krav til aktivitetsnivå

 

Arbeid som tillitsvalgt innen klubb/forbund samt deltakelse i dugnadsarbeid vil også kunne regnes som fremmøte.

Hele rundskrivet kan leses her: Rundskriv 2009/009