HJEM BLI MEDLEM TRENINGSTIDER NYHETER ARKIV RESULTATER FORBUND KONTAKTINFO
ÅRSMØTEREFERATER
2019
STYREMØTEREFERATER
MARS 2019

 


SIKKERHETSKURS - lørdag 29. Juni 2019 kl. 10:00

Sikkerhetskurs for Norges Skytterforbund - bane/felt

OBS! Maks 12 deltagere pr. kurs - Kr 700,- per deltaker (betales kontant første dag)

BINDENDE påmelding på E-POST kurs@gjovikpk.com eller SMS til 902 07 366

Teori og praktisk del på Revhiholen

Ta med skrivesaker, mat og drikke for eget behov!

 


 

Retningslinjer for publisering av bilder og film

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund minner derfor om hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

Idrettsforbundet har laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven og åndsverksloven.

Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Uønsket publisering og deling kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge personopplysningsloven og åndsverkloven.

Retningslinjene ligger her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn/

Enkelt sagt: Skal du publisere bilder/ film på nett av personer så spør om tillatelse først, hvis det er barn må foresatte/ foreldre spørres.

 


 

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKLUBB

Dette skal være et styringsdokument, i tillegg til klubbens lovnorm, som skal hjelpe styret og medlemmer med hvordan klubben skal drives. Dokumentet må vedtas godkjent på klubbens årsmøte men kan endres hvert år hvis nye punkter blir foreslått.

Dokumentet ble påbegynt november/desember 2014 men ble ikke klart til årsmøte 2015/16, så det kan ikke godkjennes før til årsmøtet 2017.

Alle som er fullverdig medlem av Gjøvik Pistolklubb kan komme med forslag til endringer eller tillegg i dokumentet som er relevant for klubbens funksjon, ledelse eller annet. Oppgi tittelen på avsnittet for eksempel ”Historikk” og oppgi hva som ønskes endret evt. lagt til.

Dokumentet finner du her ORGANISASJONSPLAN  Godkjent på årsmøtet 2018 - sist endret 20.2.2018

Forslag kan sendes her: E-POST

 


POLITIATTEST VED VERV I KLUBBEN

Kasserer informerer:

Klubben må innhente politiattester.

Jeg må innhente politiattester av alle med en eller annen form for ansvar (skyteledere, folk i styret, ansvarlige for konkurranser osv.) Vi må ha av alle som ikke har attest som er nyere enn 3 måneder, ingen unntak, dessverre. Hadde en telefonsamtale med politistasjonen og fikk klar beskjed.

Da vi ikke har arkivert noen attestgodkjenninger må jeg se denne fysisk, og vi må ha en til som er vara for meg (for å blant annet se min attest) inntil vi bestemmer en som er vara, kan vi bruke Trond Are ettersom han står oppført som ansvarlig inntil videre. Om han vil det da, evt. bestemme på neste styremøte.

Jeg skal ikke beholde attester, men notere når og hvem og arkivere dette.

Alle attester skal fornyes etter 3 år (godkjent i 3 kalenderår).

Legger ved en fil (se under) som alle det gjelder skriver ut og fyller inn personalia++ og sender til meg i post (se adresse under).

Legg ved kopi av godkjent id (pass, førerkort eller bankkort med signatur og bilde), så jeg får signert og får sendt inn til Politiet, eller dere møter meg og får signering av meg direkte og leverer selv!

Når dere får godkjenningen tilbake, må jeg se denne fysisk og notere dato og navn, så har vi alt på det tørre.

Postadresse:

GJØVIK PISTOLKLUBB
POSTBOKS 736 KIRKEBY
2805 GJØVIK

 

Last ned søknaden på linken under:

SØKNAD POLITIATTEST

 


 

 VIKTIG OM ADRESSEENDRING

Som medlem plikter du selv å melde adresseendring!
Hvis klubben ikke får din nye adresse kan du verste fall bli slettet fra medlemsregisteret.