HJEM BLI MEDLEM TRENINGSTIDER NYHETER ARKIV RESULTATER FORBUND KONTAKTINFO

 

MEDLEMSKAP I GJØVIK PISTOLKLUBB

Innmelding - se nederst på siden

Gjøvik Pistolklubb (GPK) er tilknyttet Norges Skytterforbund (NSF), og derigjennom også tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF).
Klubben er dermed underlagt de lover og regler som gjelder for alle lag og foreninger tilsluttet NIF.

Link til Gjøvik Pistolkubbs gjeldende vedtekter (lovnorm for idrettslag) klikk HER. (Godkjent 31. mai 2016)

I tillegg kommer også klubbens organsasjonsplan som gir retningslinjer utenom lovnormen - forslag til endringer kan komme fra alle medlemmer og planen kan godkjennes på årsmøtet hvis endringer er foretatt. Se forsiden for link.

Alle kan bli derfor bli medlem av klubben, kort og godt ved å betale medlemskontingent.

Det er ikke satt noen aldersgrenser for å kunne delta på den organiserte skytetreningen.
Av sikkerhetshensyn vil dog ansvarlig skyteleder foreta løpende vurdering av deltakerens skikkethet i forhold til våpenhåndtering.
For barn og ungdom under 16 år kreves det at foresatte er til stede under treningen.

Klubbens egne våpen stilles til disposisjon for de som ikke selv har dette.

Se for øvrig Norges Skytterforbunds sider: http://www.skyting.no

SIKKERHETSKURS

Det holdes jevnlig sikkerhetskurs. Disse annonseres via klubbens hjemmeside på internett.
På dette kurset vil man, gjennom teori og praksis, få en innføring i sikkerhetsregler og opptreden på skytebanen, samt få en grunnlegende opplæring i skyting med håndvåpen.
De forskjellige konkurranseprogrammer innen NSF vil også bli gjennomgått.

Kurset er obligatorisk for alle som ønsker å drive med trening/ konkurranse i foreninger tilsluttet NSF.

 

For de som ønsker å kjøpe egne våpen (pistol/revolver) henvises det til
Våpenforskriften (FOR-2009-06-25-904):    http://www.lovdata.no

Et av kravene ifølge denne er minimum seks måneders aktivt medlemskap i pistolklubb.

Etter bestått sikkerhetskurs, og etter å ha deltatt ved minst 14 av klubbens organiserte aktiviteter, vil man få utstedt dokumentasjon på nødvendig aktivitet.

ÅRSKONTINGENT

Medlemstype

Årsbeløp

Beløp etter 1. august
Gjelder kun nye medlemmer

Hovedmedlem m/NSF

kr. 1250

kr. 800

Pensjonist/Uførtrygdet m/NSF (må dokumenteres)

kr. 950

kr. 650

Sidemedlem u/NSF

kr. 900

kr. 450

Junior (under 21 år)

kr. 290

kr. 145

 

 

 

 

 

 

  • Medlemskap m/NSF har kontingent til Norges Skytterforbund kr. 300 og Oppland Skytterkrets kr. 50 inkludert.

  • Ved innmelding etter 1. august betales bare ½ medlemskontingent til klubben, forbundsavgifter må betales.

  • Juniorer er NSF medlemmer men betaler ikke forbunds- og kretskontingent. Du regnes som Junior ut det året du fyller 20 år.

  • Hvis du er hovedmedlem i en annen klubb tilsluttet NSF (må dokumenteres), velger du Sidemedlem u/NSF.

INNMELDING

  • Last ned skjemaet under for innmelding i klubben.

  • IKKE betal noe nå, faktura sendes på e-post gjennom Norges Idrettsforbund.

  • Kryss av for ønsket medlemsskap og fyll ut personopplysninger.

  • Ved personlig frammøte; lever utfylt skjema til skyteleder.

  • Eller send utfylt skjema til: Gjøvik Pistolklubb, Postboks 736 Kirkeby, 2805 GJØVIK

INNMELDINGSSKJEMA (PDF)