ÅRSMØTE 2020


 

DATO:               14 FEBRUAR

TIDSPUNKT:    19:00

STED:                HI Gjøvik Hovdetun

ADRESSE:        Parkveien 8, 2821 Gjøvik

 

Saker som ønskes tatt opp må være klubben ihende innen 31. januar 2020

E-POST eller post

GJØVIK PISTOLKLUBB
POSTBOKS 736 KIRKEBY
2805 GJØVIK

Eventuell tilleggsinformasjon kommer her