2019

KLUBBSTEVNER BLIR SATT OPP I SOMMERSESONGEN

Januar

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

Februar

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

Mars

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

April

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

Mai

Dato Uke Aktivitet

Merknad

24-26 21 Kurs/ stevne DSSN Dynamisk kurs/ stevne

Juni

Dato Uke Aktivitet

Merknad

20 - 23 24 Minnesota Manhunter's Trail Westernstevne

Juli

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

August

Dato Uke Aktivitet

Merknad

17 32 Minnesota Manhunter's Traditional Trail Westernstevne
31 35 Stevne DSSN Dynamisk stevne

September

Dato Uke Aktivitet

Merknad

1 35 Stevne DSSN Dynamisk stevne

Oktober

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

November

Dato Uke Aktivitet

Merknad

       

Desember  

Dato Uke Aktivitet

Merknad